22 ianuarie 2020 - In Rapoartele localitatii
În conformitate cu dispoziția nr. 10/23.01.2020,emisă de primarul comunei Tărtășești, privind convocarea in ședință ordinară a Consiliului Local Tărtășești în data de 29.01.2020,sunteti invitați să participați la aceasta in data de 29.01.2020 orele 14.00,în sala de ședințe a Primăriei Tărtășești.
În ședință se vor dezbate următoarele proiecte ale ordinii de zi:
1) Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii rețelei școlare de pe raza comunei Tărtășești ;
Inițiator-Primar Cristian Tudorache .
2) Proiect de hotărâre privind stabilirea comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al U.A.T,d-na Simionescu Ecaterina ;
Inițiator- Primar Cristian Tudorache;
3) Proiect de hotărâre privind stabilirea condițiilor pentru acordarea ajutoarelor de urgență și stabilirea condițiilor pentru acordarea unui ajutor reprezentând o parte din cheltuielile cu înmormântarea,în cazul decesului unei persoane din familia beneficiază de ajutor social sau al persoanei singure beneficiare de ajutor social pentru anul 2020 ;
Inițiator- Primar Cristian Tudorache;
4) Proiect de hotărâre privind aprobarea „Planului de acțiuni sau lucrări de interes local „,pentru anul 2020;
Inițiator- Primar Cristian Tudorache;
5) Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire Cartier de Locuințe”, proprietari Botez Bogdan-Gabriel și Bucică Valentin-Mihai;
Inițiator-Primar Cristian Tudorache;
6) Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din aparatul de specialitate al primarului comunei Tărtășești și stabilirea indemnizației maxime lunare de care beneficiază consilierii locali pentru participarea la ședințele consiliului local și ale comisiilor de specialitate pentru anul 2020 ;
Inițiator-Primar Cristian Tudorache.
Vă așteptăm cu drag!
Sari la conținut