17 mai 2024 - In Informari publice

Această informare este efectuată de către S.C. VIA DESIGN S.R.L, cu sediul in Str Singerului nr 11, corp B, Mansarda Sector 1 Bucuresti tel. 0724 557 102 în calitate de Proiectant împuternicit al Beneficiarului investiţiei, Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A., care a solicitat de la
Adm1nistratia Bazinală de Apă Argeş Vedea, Aviz de gospodanre a apelor pentru realizarea investitiei
‘Modernizare DN 71 Bâldana – Târgovişte – Sinaia, km 0+000 – km 44+130 – Lărgire la 4 Benzi şi km 51+041 – km 109+905 – Drum la 2 benzi Sector 1: Bâldana -Târgovişte, km 0+000 – km 44+130 – Largire la 4 benzi de circulaţie amplasată în localitatea dumneavoastra.
Această solicitare de aviz este conforma cu prevedenie Legii apelor nr 107/1996, cu mod1f1canle si completanle ulterioare
Persoanele care doresc să obtina informatii suplimentare sau să transmita observatii  sugestii si recomandări cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa de e mail magda@via-desiqn ro pâna la data de 30.05 2024.
Mentionăm ca in conformitate cu Ordinul nr 2/2006 sI Ordinul nr 1044/2005 este necesar să ne confirmaţi, în scris, primirea acestei informari pe adresa de e-mail ma, sus – mentionata

Leave Your Comment

Sari la conținut