18 ianuarie 2024 - In Informari publice

„SC PREMIER ENERGY prin SC CISGAZ S.A, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia MediuluiDambovita: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „ Extindere retea distributie gaze naturale redusa presiune si racordurile aferente in sat Gulia, comuna Tartasesti, jud. Dambovita”, propus a se realiza in corn. Tartasesti, sat Tartasesti, str. Dentas 44A-15, jud. Dambovita.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la APM Dambovita din Municipiul Targoviste, str. Calea lalomitei, nr. 1, jud. Dambovita, in zilele de luni-vineri, intre orele 9-16 precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmdb.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observatii, la proiectul deciziei de incadrare in termen de 1 O zile de la publicarea pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.”

ANUNTURI CIS GAZ IANUARIE 2024

Sari la conținut