17 mai 2024 - In Informari publice

„SC PREMIER ENERGY prin SC CISGAZ S.A, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului
Dambovita: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa,
in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul
„ Extindere retea distributie gaze naturale redusa presiune si racordurile aferente in sat Tartasesti, comuna Tartasesti, jud. Dambovita”, propus a se realiza in corn. Tartasesti, sat Tartasesti, str. Dentas 29A-C, jud. Dambovita.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la APM Dambovita din Municipiul Targoviste, str. Calea lalomitei, nr. 1, jud. Dambovita, în zilele de luni-vineri, intre orele 9-16 precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmdb.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observatii, la proiectul deciziei de încadrare in termen de 1 O zile de la publicarea pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.”

 

 

ANUNT MEDIU CIS GAZ_1

Leave Your Comment

Sari la conținut