Hotarare privind alegerea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate